REPORTERS

Tipologia textual: la notícia

Aquest és el primer telenotícies de la classe.

Per arribar a ell, hem fet primer una visualització de diferents telenotícies i també de premsa escrita, per després elaborar les nostres pròpies creacions. Escoltar-les per ràdio desperta també l’agudesa i millora la comprensió.

Cada alumne pot escriure d’allò que realment és notícia per a ell: alguns aposten de seguida per la seua pròpia percepció de la vida amb aniversaris, excursions en família, etc; mentre altres imiten els periodistes reproduint grans catàstrofes i, sobretot, secció succesos.
image

image

image

image

Al corredor, tenim un periòdic gegant en què cada setmana canviem les notícies per estar actualitzats. Aquelles notícies que reben l’aprovació per la majoria i arriben al consens, són les seleccionades per al «Telenotícies» . Totes i tots han participat però, d’entre totes les notícies que redacten, són seleccionades aquelles que responen millor al quid de la qüestió: què, qui, com, on, quan, perquè

La gran motivació que senten per veure’s i aplaudir els companys és màxima. A més, cadascú és conscient així, de manera crítica i sense ser jutjats per externs (incloent el mestre) de les seues pròpies errades, que evita cometre en les següents gravacions.

És el cas per exemple d’aquells que no vocalitzen. A soles, amb la visualització, s’han adonat i ara han superat aquesta boca mig oberta. Els que lligen més lents, tenen més ganes per practicar la lectura i inclòs explicar la notícia sense llegir, mirant directament a càmera fent un exercici, no sols de memòria sinó també d’oratòria i creativitat.

Tipología textual: la noticia

Este es el primer telediario de la clase.

Para llegar a él, hemos hecho primero una visualización de diferentes telediarios y también de prensa escrita, para luego elaborar nuestras propias creaciones. Escucharlas por radio mejora también la agudeza auditiva y la comprensión.

Cada alumno puede escribir de lo que realmente es noticia para él: algunos apuestan enseguida por su propia percepción de la vida con cumpleaños, excursiones en familia, etc; mientras otros imitan los periodistas reproduciendo grandes catástrofes y, sobre todo, sección sucesos.

En el corredor, tenemos un periódico gigante en el que cada semana cambiamos las noticias para estar actualizados. Aquellas noticias que reciben la aprobación por la mayoría y llegan al consenso, son las seleccionadas para el «Telenotícies». Todas y todos han participado sin embargo, de entre todas las noticias que redactan, son seleccionadas aquellas que responden mejor al quid de la cuestión: qué, quién, cómo, dónde, cuándo, porque

La gran motivación que sienten por verse y aplaudir los compañeros es máxima. Además, cada uno es consciente así, de manera crítica y sin ser juzgados por externos (incluyendo el maestro) de sus propios errores, que evita cometer en las próximas grabaciones.

Es el caso por ejemplo de aquellos que no vocalizan. A solas, con la visualización, se han dado cuenta y ahora han superado esta boca medio abierta. Los que leen más lentos, tienen más ganas para practicar la lectura e incluso explicar la noticia sin leer, mirando directamente a cámara haciendo un ejercicio, no sólo de memoria sino también de oratoria y creatividad.

Blog de WordPress.com.

A %d blogueros les gusta esto: