El còmic: una ferramenta transversal

Com que ja saben que en anteriors promocions dels meus grups, fer un còmic és un clàssic, elles i ells també han volgut fer-lo. Us contem els passos per poder posar en marxa aquesta enriquidora i motivadora pràctica que uneix lectoescriptura, creativitat, imaginació, inclusió i un munt d’aspectes més.

comic classe 4t

1.-Què és un còmic i… De què volem fer un còmic? 

Pluja d’idees, es pot consensuar, votar, fer una fusió d’entre les millors propostes, etc. Aquest últim ha estat el nostre cas ja que alguns volien fer un còmic sobre l’espai mentre que d’altres, un còmic d’aventures. Altres de les propostes foren la natura, un dia de classes o unes vacances en la neu, entre d’altres.

2.- Ens posem per parelles o trios i pensem una vinyeta.

És hora de pensar en un espai, uns personatges i sobretot, un diàleg.

3.- Fem tot allò que necessitem.

Ens posem doncs a pensar i prototipar un decorat (veiem si hi ha companyes i companys que necessitem el mateix), un vestuari i fem les bafarades, tenint cura de la correcció i de no cometre errades.

4.-Observem les bafarades i decidim l’expressió facial.

És important saber què està passant a la nostra vinyeta per assajar la cara i la postura. (Bafarades de pensar, de crit, d’esglai…)

5.-Una vegada tot fet…

Entre totes i tots, fem les fotos. Uns disparen la càmera, altres “aguanten” el decorat, altres posen per a la foto…

Como ya saben que en anteriores promociones de mis grupos, hacer un cómic es un clásico, ellas y ellos también han querido hacerlo. Os contamos los pasos para poder poner en marcha esta enriquecedora y motivadora práctica que une lectoescritura, creatividad, imaginación, inclusión y un montón de aspectos más.

1.-¿Qué es un cómic y… De qué queremos hacer un cómic?

Lluvia de ideas, se puede consensuar, votar, hacer una fusión de entre las mejores propuestas, etc. Este último ha sido nuestro caso ya que algunos querían hacer un cómic sobre el espacio mientras que otros, un cómic de aventuras. Otras de las propuestas fueron la naturaleza, un día de clases o unas vacaciones en la nieve, entre otros.

2.- Nos ponemos por parejas o tríos y pensamos una viñeta.

Es hora de pensar en un espacio, unos personajes y sobre todo, un diálogo.

3.- Hacemos todo lo que necesitamos.

Nos ponemos pues a pensar y prototipar un decorado (vemos si hay compañeras y compañeros que necesitan lo mismo), un vestuario y hacemos los bocadillos, cuidando la corrección de no cometer errores.

4.-Observemos los bocadillos y decidimos la expresión facial.

Es importante saber qué está pasando en nuestra viñeta para ensayar la cara y la postura. (Leyendas de pensar, de grito, de susto …)

5.-Una vez todo hecho …

Entre todas y todos, hacemos las fotos. Unos disparan la cámara, otros “aguantan” el decorado, otros ponen para la foto …

IMG_20200109_140353IMG_20200109_140346IMG_20200109_140339IMG_20200109_140349

Un concurs amb valors sostenibles

Dins d’uns dies es commemora a la nostra comunitat el “DIA DE L’ARBRE” Aquesta fita ve celebrant-se des de 1990 i torna a ser un bon moment per parar-se a reflexionar sobre el nostre món i els arbres com a font de vida. Hi ha qui creu en les teràpies d’abraçar-nos als arbres per desbloquejar-nos emocionalment. El que nosaltres sabem és que els arbres són bons, d’això no tenim cap dubte, i milloren els nostres climes i paisatges així com són un filtre immens i natural per a tot l’aire que respirem.

Aquest concurs que convoca Nemasa i l’Ajuntament de Mislata des de fa uns anys, no es conceb com una competició ni com una despesa més de material sinó com un espai de reflexió en comunitat, de confiar en el nostre desenvolupament sostenible on de cada peça de rebuig pot nàixer una obra d’art.

Amb aquesta premisa hi participem cada any fent un procés creatiu lliure, individual o col·lectiu però, que després queda plasmat en un mural (mupi) comú amb les idees i esbossos aportats per totes i per tots. Amb tot aquest material de rebuig ha sorgit aquesta nova peça feta amb colorants naturals, plàstics, fulls de periòdic i cartrons. Materials que anaven a ser dipositats dins d’un contenidor i als quals se’ls ha donat una nova i bella vida que, a més, pot ajudar a conscienciar a la ciutadania.

L’únic material no reutilitzat ha estat la “cola”. Esperem pugueu disculpar-nos.

Dentro de unos días se conmemora en nuestra comunidad el “DÍA DEL ÁRBOL” Este hito viene celebrándose desde 1990 y vuelve a ser un buen momento para pararse a reflexionar sobre nuestro mundo y los árboles como fuente de vida. Hay quien cree en las terapias de abrazar a los árboles para desbloquear emocionalmente. Lo que nosotros sabemos es que los árboles son buenos, de eso no tenemos ninguna duda, y mejoran nuestros climas y paisajes así como son un filtro inmenso y natural para todo el aire que respiramos.

Este concurso que convoca Nemasa y el Ayuntamiento de Mislata desde hace unos años, no se concibe como una competición ni como un gasto más de material sino como un espacio de reflexión en comunidad, de confiar en nuestro desarrollo sostenible donde de cada pieza de rechazo puede nacer una obra de arte.

Con esta premisa participamos cada año haciendo un proceso creativo libre, individual o colectivo, que después queda plasmado en un mural (mupi) común con las ideas y bocetos aportados por todas y para todos. Con todo este material de desecho ha surgido esta nueva pieza hecha con colorantes naturales, plásticos, hojas de periódico y cartones. Materiales que iban a ser depositados dentro de un contenedor y los que se les ha dado una nueva y hermosa vida que, además, puede ayudar a concienciar a la ciudadanía.

El único material no reutilizado ha sido la “cola”. Esperamos podáis disculparnos.

IMG_20200117_094745

Organización del aula de 3 años

Loris Malaguzzi, acuñó el término del “El espacio como tercer maestro”

Cuando fuimos a visitar Sergi y yo las escuelas de Reggio Emilia nos enamoró por completo la decoración, mobiliario y por supuesto la organización por ambientes-propuestas tanto del aula como del centro.

Cada curso partimos de aulas y espacios diferentes, algo que no depende de nosotros… pero creemos firmemente que como maestros/as tenemos el deber de crear un ambiente que esté a la altura de lo que tanto alumnos/as como profesores merecemos para crear un clima adecuado para el aprendizaje. Por ello, no importa si tu aula es pequeña, o grande, si tienes más o menos luz o si estás en un barracón… Siempre podremos mejorar el ambiente del aula.

Aquí os mostramos fotos de un aula de 3 años en un barracón y un video del antes y el después:

Los distintos rincones o ambientes de aprendizaje son:

1. Construcciones/Asamblea.

2. Biblioteca/Lecto-escritura.

3. Naturaleza/Composiciones/Sensorial.

4. Lógica-matemática.

5. Atelier.

6. Mesas grupo.

7. Cocina.