El còmic: una ferramenta transversal

Com que ja saben que en anteriors promocions dels meus grups, fer un còmic és un clàssic, elles i ells també han volgut fer-lo. Us contem els passos per poder posar en marxa aquesta enriquidora i motivadora pràctica que uneix lectoescriptura, creativitat, imaginació, inclusió i un munt d’aspectes més.

comic classe 4t

1.-Què és un còmic i… De què volem fer un còmic? 

Pluja d’idees, es pot consensuar, votar, fer una fusió d’entre les millors propostes, etc. Aquest últim ha estat el nostre cas ja que alguns volien fer un còmic sobre l’espai mentre que d’altres, un còmic d’aventures. Altres de les propostes foren la natura, un dia de classes o unes vacances en la neu, entre d’altres.

2.- Ens posem per parelles o trios i pensem una vinyeta.

És hora de pensar en un espai, uns personatges i sobretot, un diàleg.

3.- Fem tot allò que necessitem.

Ens posem doncs a pensar i prototipar un decorat (veiem si hi ha companyes i companys que necessitem el mateix), un vestuari i fem les bafarades, tenint cura de la correcció i de no cometre errades.

4.-Observem les bafarades i decidim l’expressió facial.

És important saber què està passant a la nostra vinyeta per assajar la cara i la postura. (Bafarades de pensar, de crit, d’esglai…)

5.-Una vegada tot fet…

Entre totes i tots, fem les fotos. Uns disparen la càmera, altres «aguanten» el decorat, altres posen per a la foto…

Como ya saben que en anteriores promociones de mis grupos, hacer un cómic es un clásico, ellas y ellos también han querido hacerlo. Os contamos los pasos para poder poner en marcha esta enriquecedora y motivadora práctica que une lectoescritura, creatividad, imaginación, inclusión y un montón de aspectos más.

1.-¿Qué es un cómic y… De qué queremos hacer un cómic?

Lluvia de ideas, se puede consensuar, votar, hacer una fusión de entre las mejores propuestas, etc. Este último ha sido nuestro caso ya que algunos querían hacer un cómic sobre el espacio mientras que otros, un cómic de aventuras. Otras de las propuestas fueron la naturaleza, un día de clases o unas vacaciones en la nieve, entre otros.

2.- Nos ponemos por parejas o tríos y pensamos una viñeta.

Es hora de pensar en un espacio, unos personajes y sobre todo, un diálogo.

3.- Hacemos todo lo que necesitamos.

Nos ponemos pues a pensar y prototipar un decorado (vemos si hay compañeras y compañeros que necesitan lo mismo), un vestuario y hacemos los bocadillos, cuidando la corrección de no cometer errores.

4.-Observemos los bocadillos y decidimos la expresión facial.

Es importante saber qué está pasando en nuestra viñeta para ensayar la cara y la postura. (Leyendas de pensar, de grito, de susto …)

5.-Una vez todo hecho …

Entre todas y todos, hacemos las fotos. Unos disparan la cámara, otros «aguantan» el decorado, otros ponen para la foto …

IMG_20200109_140353IMG_20200109_140346IMG_20200109_140339IMG_20200109_140349

quin embolic de contes clàssics!

image-0001 (2)Aprofitant els contes clàssics que als menuts que acaben d’arribar d’infantil tant els interessen, hem realitzat aquest projecte on ells són els vertaders i les vertaderes protagonistes de la història.

Hem fet un treball de recerca de personatges, recordatori i memorització d’escenes característiques de cadascun d’ells, escriptura i art plàstiques.

Resumisc:

1r: Vam triar quin conte voldríem fer cadascun i ens agrupàrem.

2n: D’entre els grups, pensàrem escenes concretes i ens dividirem a sorteig per equips per fer les vinyetes.

3r: Decidírem quin personatge seríem cadascú. La tasca del tutor és principalment observadora. L’alumnat ha de dialogar i arribar a acords.

4t: Férem llistats de «què necessitem», «quines coses podem fer a classe», «quines coses puc dur de casa», quines escenes necessiten materials»…

5é Decidírem quin era el diàleg concret per a cadascú i si la nostra bafarada seria de comentari oral, de pensament, de crit o enuig…

6é Fer les bafarades i decorats fou pràcticament l’últim pas.

Són moltes sessions enriquidores i globalitzadores on l’aprenentatge és divertídissim.

Aprovechando los cuentos clásicos que a los pequeños que acaban de llegar de infantil tanto les interesan, hemos realizado este proyecto donde ellos son los verdaderos y las verdaderas protagonistas de la historia.

Hemos hecho un trabajo de investigación de personajes, recordatorio y memorización de escenas características de cada uno de ellos, escritura y arte plásticas.

Resumo:

1º: Elegimos qué cuento queríamos hacer cada uno y nos agrupamos.

2º: De entre los grupos, pensamos escenas concretas y nos dividimos por equipos para hacer las viñetas.

3º: Decidimos qué personaje seríamos cada uno. La tarea del tutor es principalmente observadora. El alumnado debe dialogar y llegar a acuerdos.

4º: Hicimos listados de «qué necesitamos», «qué cosas podemos hacer en clase», «qué cosas puedo llevar de casa», qué escenas necesitan materiales «…

5º Decidimos cuál era el diálogo concreto para cada uno y si nuestro bocadillo sería de comentario oral, de pensamiento, de grito o enojo …

6º Hacer los bocadillos y decorados fue prácticamente el último paso.

Son muchas sesiones muy enriquecedoras y globalizadoras donde el aprendizaje es divertidísmo.